Steunt u het Willem Holtrop Hospice ook?


Het is hartverwarmend dat ieder jaar weer, particulieren en organisaties allerlei initiatieven ontplooien om het hospice financieel te ondersteunen. Een bestand van vaste donateurs zorgt daarnaast voor geregelde giften.

Steunfonds

Bezoek voor meer informatie ook onze speciale website van het
Steunfonds Willem Holtrop Hospice.

De zorg die in het hospice wordt gegeven brengt veel kosten met zich mee. De overheid financiert een deel van deze zorg. Het werk van het hospice wordt ook ondersteund door de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice. Deze stichting zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs of bij acties bijeen wordt gebracht. Het geld is bestemd voor het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het hospice door het financieren van onder andere benodigde materialen voor bewoners of hulpverleners. Ook acties om sponsors en donateurs te werven worden door deze stichting geïnitieerd.

Het is hartverwarmend dat ieder jaar weer particulieren en organisaties allerlei initiatieven ontplooien om het hospice financieel te ondersteunen. Een bestand van vaste donateurs zorgt daarnaast voor geregelde giften.

Uw donatie is hartelijk welkom

U kunt ons werk steunen door donateur te worden. Dit kan vanaf € 25,00 per jaar. U ontvangt dan ook onze nieuwsbrief. Een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom.

Het bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is: NL45 RABO 0354656562. Aanmelden als donateur kan via email: secretariaat@swhh.nl

U kunt ook hier een machtigingsformulier downloaden.

De Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08122682.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder