Contact


Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 27 49 20 of (0341) 27 49 34

Het team

Medewerkers, vrijwilligers en het bestuur

Het professionele team
Het team van hulpverleners is 24 uur per dag beschikbaar voor het verlenen van zorg. Het team bestaat uit een vaste groep verpleegkundigen, een vaste groep oproepverpleegkundigen, 2 medisch coördinatoren en een geestelijk verzorger.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Zij wordt in haar taken ondersteund door de vrijwilligerscoördinator en de managementondersteuner. De geestelijk verzorger bezoekt, geheel vrijblijvend, de bewoners en desgewenst hun naasten ten minste eenmaal per week.

Daarnaast kan een beroep worden gedaan op medewerkers voor fysiotherapie/haptonomie, muziektherapie en uiterlijke verzorging, zoals een kapster, pedicure en schoonheidsspecialiste.

Het schoonhouden van het hospice wordt door een vaste medewerker gedaan.

Saamhorigheidsgevoel, een open sfeer en aandacht hebben voor elkaar bieden de zorgverleners gelegenheid om bij elkaar steun te vinden. Op deze wijze zijn wij in staat kwaliteit van zorg te leveren.

De vrijwilligers
De vrijwilligers vormen een belangrijke groep medewerkers in het hospice. Mede door de inzet van vrijwilligers kan er steeds weer op persoonlijke wensen van de bewoner en diens naasten worden ingegaan. De vrijwilligers die bij de zorg voor de bewoners zijn betrokken volgen relevante scholingen op het gebied van communicatie, symptoombehandeling, tiltrainingen, verpleegtaken en dergelijke. Deskundigheidbevordering is een vast terugkerend onderdeel binnen het vrijwilligersbeleid. Zorgvrijwilligers werken onder verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen. Regelmatig vinden overlegbijeenkomsten plaats met daaraan gekoppeld een thema-avond.

Andere taken die vrijwilligers verrichten zijn tuinonderhoud, technische klussen, huishoudelijke taken zoals strijken en schoonmaken en ondersteuning bij het secretariaat en de administratie.

Het bestuur
De heer H. de Vries, voorzitter
De heer F. van der Velde, secretaris
Mevrouw M. Hoekstra, penningmeester
De heer F. Lindelauf, bestuurslid
Mevrouw G. Beers, bestuurslid
Mevrouw I. van 't Spijker, bestuurslid

 
Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder