Contact


Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 27 49 20 of (0341) 27 49 34

Kosten

De zorg die wordt verleend door de verpleegkundigen van het Willem Holtrop Hospice wordt betaald vanuit de aanspraak 'wijkverpleging' van de zorgverzekeraars. Voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage en ook valt deze niet onder het eigen risico.

De zorg omvat Verpleging, Gespecialiseerde Verpleging en Persoonlijke Verzorging. Het Willem Holtrop Hospice heeft met de St. Thuiszorg Icare een overeenkomst gesloten voor het declareren van de geboden zorg bij de zorgverzekeraars.

Daarnaast zullen opgeleide vrijwilligers behulpzaam zijn bij de dagelijkse verzorging onder leiding van de verpleegkundigen.

De zorgverlening

De periode van zorgverlening is vastgesteld op 3 maanden. Indien er, na 6 tot 8 weken na opname, sprake is van een stabiel ziekteproces dan wordt een gesprek gearrangeerd met de behandelend arts waarin getoetst wordt of de opnamecriteria nog van kracht zijn. Als dat niet meer het geval is wordt, in nauw overleg met de bewoner en diens naasten, gezocht naar mogelijkheden om de zorg thuis voort te zetten of een ander passend verblijf te vinden.

De eigen bijdrage

Het Willem Holtrop Hospice zal een eigen bijdrage voor kosten van huisvesting, voeding, telefoon, internet en verzorging van de persoonlijke was (indien gewenst) in rekening brengen van € 35,00 per dag. Ook zijn de kosten voor logies van naasten hierbij inbegrepen. Veel verzekeraars vergoeden deze kosten indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Zorgvergoedingen.

De medicatie
De medicijnen die tijdens uw verblijf in het hospice worden voorgeschreven, bestellen wij via apotheek Ermel te Ermelo. Het hospice heeft een samenwerkingsovereenkomst met deze apotheek. De onkosten worden via uw eigen verzekering gedeclareerd. Het kan zijn dat uw verzekering niet alle medicijnen en hulpmiddelen vergoedt; deze komen dan voor uw eigen rekening. U ontvangt dan een nota van de apotheek. Indien u een andere apotheek dan apotheek Ermel wenst, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundigen.

De laatste zorg
Het waken, de ziekenzalving of ziekenzegen, de laatste kleding en door wie wordt de laatste zorg gegeven, zijn onderwerpen die u met uw naasten kunt bespreken.
Indien de laatste zorg niet door uw naasten wordt gedaan, worden de kosten hiervoor door ons gefactureerd aan de uitvaartonderneming. De uitvaartonderneming zal deze kosten aan u doorberekenen. De laatste zorg kan vanzelfsprekend ook worden uitbesteed aan de uitvaartonderneming. 
In de regel neemt de familie zelf contact op met een uitvaartonderneming die zorg draagt voor het vervoer van de overledene naar huis of naar een uitvaartcentrum. Families zijn vrij in hun keuze voor een uitvaartonderneming. 

 

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder