Contact


Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 27 49 20 of (0341) 27 49 34

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.

Een aanvraag voor opname kan plaatsvinden via de huisarts, medisch specialist, medewerkers van een ziekenhuis of de thuiszorg. Er is geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Opname is soms direct mogelijk, soms is er een wachttijd.

De zorgmanager/directeur (telefoonnummer (0341) 27 49 34) is het eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van een opname en alle nodige informatie hierover. Vóór opname dient de huisarts of specialist een aanvraag in te dienen.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

De eigen huisarts blijft in principe de behandelend arts. Als dit om praktische redenen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een te grote afstand van het hospice, zijn de Ermelose huisartsen bij toerbeurt bereid deze taak over te nemen.

Als u van tevoren wilt komen kijken in het hospice, bent u van harte welkom. U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 27 49 20.

Als het hospice niet meer de juiste plaats is
Een opname wordt in overleg met de huisarts en het hospice zorgvuldig gepland. Op basis van de ziektegeschiedenis maken wij een voorzichtige inschatting van de duur van het verblijf in het hospice. Soms echter stabiliseert de toestand van een bewoner en blijkt het hospice niet meer de juiste verblijfplaats te zijn.
De periode van zorgverlening is vastgesteld op 3 maanden. Indien er, na 6 tot 8 weken na opname, sprake is van een stabiel ziekteproces, dan wordt er een gesprek gepland met de behandelend arts samen met alle betrokkenen waarin getoetst wordt of de opnamecriteria nog van kracht zijn. Als dat niet meer het geval is, wordt in nauw overleg met de bewoner en diens naasten gezocht naar mogelijkheden om de zorg thuis voort te zetten of een ander passend verblijf te vinden.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder