Beslissingen rondom het levenseinde


In het Willem Holtrop Hospice wordt zorgvuldig omgegaan met vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
Wij willen de begrippen 'euthanasie', 'palliatieve sedatie' en 'abstineren' benoemen en onze standpunten daarin voor u verduidelijken.

Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk levensbeƫindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de zorgvrager. In het Willem Holtrop Hospice is besloten om euthanasie niet toe te passen. Dit is gebaseerd op de zorgvisie van het hospice. Hierbij wordt uitgegaan van de christelijke visie en de grondslag van de stichting, de Bijbel.

In een gesprek voorafgaand aan de opname wordt aan de bewoner gevraagd naar een eventuele euthanasiewens en een aanwezige verklaring. Dit wordt geregistreerd in het zorgkompas. De aanwezigheid van een euthanasieverklaring is voor het hospice geen beletsel voor opname van de bewoner. Wel wordt duidelijk besproken dat het eventueel inwilligen van een verzoek niet in het hospice kan plaatsvinden. De bewoner kan desgewenst afzien van een verblijf in het Willem Holtrop Hospice.

Als een bewoner gedurende de opname een uitdrukkelijk en herhaald verzoek tot euthanasie doet, zal het gesprek hierover worden aangegaan, de procedure gestart en in overleg gezocht worden naar een oplossing, bijvoorbeeld door overplaatsing naar huis of elders.

Tijdens de procedure van het euthanasieverzoek zal de zorgverlening aan de bewoner en diens naasten op dezelfde wijze en onverminderd worden gecontinueerd in het hospice.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiƫle draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder