Beslissingen rondom het levenseinde


In het Willem Holtrop Hospice wordt zorgvuldig omgegaan met vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
Wij willen de begrippen 'euthanasie', 'palliatieve sedatie' en 'abstineren' benoemen en onze standpunten daarin voor u verduidelijken.

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie houdt in: het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een bewoner in de laatste levensfase (een levensverwachting van 1 à 2 weken). Dit gebeurt wanneer er 1 of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen bestaan die leiden tot ondraaglijk lijden van de bewoner.

Wanneer de algemeen toegepaste behandelingen van pijn en/of symptomen niet effectief zijn, of als deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen, spreken we van onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van lijden (met sedatie als methode).

Het doel is niet het leven bekorten of verlengen.

Het inzetten van palliatieve sedatie is een normale medische behandeling. In het hospice wordt palliatieve sedatie toegepast met inachtneming van bovenstaande condities. Er wordt gewerkt met een hospicerichtlijn palliatieve sedatie die ontleend is aan de Landelijke KNMG richtlijn Palliatieve sedatie.

Wij hebben een folder over palliatieve sedatie voor u beschikbaar.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder