Contact


Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341)27 49 20 of (0341) 27 49 34

Kwaliteit van zorg

Wij beschikken over het Keurmerk Palliatieve Zorg, dat om de 3 jaar na toetsing wordt verlengd. Wij vinden het belangrijk om de zorg te evalueren; hoe doen we het en waarom doen we het zo, kan het ook anders, beter? Als we ons dat steeds af vragen, geeft het ruimte om kritisch te kijken naar mogelijkheden om de processen bij te sturen, zodat de gegeven zorg geoptimaliseerd blijft en transparant en toetsbaar is.

Ook deskundigheidsbevordering voor verpleegkundigen is een vast en elk jaar doorlopend onderdeel binnen de organisatie. De verpleegkundigen hebben allen een aandachtsgebied waar zij specifieke scholing voor volgen. Zij kunnen ieder vanuit de eigen deskundigheid de kennis overdragen aan het team. Alle verpleegkundigen zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Het hospice is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland; een organisatie die zich bezighoudt met de belangenbehartiging van de zelfstandige hospicevoorzieningen in Nederland. Hoog op de agenda staan beleidsontwikkeling ter verbetering van kwaliteit van zorg en deskundigheidsbevordering. De Associatie vertegenwoordigt de hospices in de contacten met de overheid. Er moet nog beter beleid ten aanzien van financiering van palliatieve zorg ontwikkeld worden door de overheid.

Het hospice is lid van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg); een koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Verder maakt het hospice deel uit van het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Veluwe.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiƫle draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder