Contact


Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 27 49 20 of (0341) 27 49 34

Nazorg

De periode na het overlijden van een dierbare is vaak een moeilijke tijd. Rouw- en verliesverwerking kunnen op diverse manieren vorm krijgen. Indien er behoefte bestaat om hierbij ondersteuning te krijgen, kunt u dit aan de hospicemedewerkers laten weten.

Een van onze medewerkers neemt in ieder geval na ongeveer 8 weken contact op met de bij ons bekende contactpersoon voor een nazorggesprek.

Tevens worden de nabestaanden uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst die circa 4 keer per jaar wordt gehouden.

Wanneer de opnameperiode is afgesloten, vragen wij aan de naasten van onze bewoners of zij willen meewerken aan een tevredenheidsonderzoek. Wij vinden het van het grootste belang om te weten hoe onze bewoners en hun dierbaren de gegeven zorg ervaren. Wij kunnen veel leren van deze ervaringen. Zorg kan altijd beter ...

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiƫle draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder