Contact


Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 27 49 20 of (0341) 27 49 34

Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg komt van het woord 'Pallium'. Pallium betekent mantel, en wij willen dié aandacht en zorg geven die als een warme mantel om ieder heen past. Palliatieve zorg houdt zich in de eerste plaats bezig met leven, ook als er sprake is van een beperkte levensverwachting. De palliatieve levensfase kan jaren duren. Terminale zorg is zorg die gegeven wordt in de laatste levensfase, het sterven komt dan dichterbij.

Wij werken aan het behouden of verhogen van de kwaliteit van leven van de bewoner. De zieke en diens naasten bepalen hoe die kwaliteit moet zijn. De zorg heeft als doel het voorkómen of verlichten van ongemak en pijn en richt zich op de hele mens: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Fysieke klachten als pijn, jeuk en benauwdheid worden zo goed mogelijk bestreden. Emoties spelen een grote rol bij het verwerken van afscheid en verdriet. Soms is een gevoel van boosheid, opstandigheid of angst sterk aanwezig. Dat zijn voor de medewerkers van het hospice heel herkenbare gevoelens en belangrijke aandachtspunten.

Wij willen bewoners en familie aanmoedigen zorgen en verdriet te uiten. Een luisterend oor kan vaak helpen, evenals een arm om de schouder. Maar ook de behoefte om alleen te zijn wordt door ons gerespecteerd. Sociale aspecten en vragen rondom zingeving hebben eveneens onze aandacht.

Wij benaderen elke bewoner als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis. De wensen en behoeften van de bewoners zijn uitgangspunt voor de individuele dagindeling. Wij geven de naasten volop de gelegenheid om, indien gewenst, bij de zorg betrokken te blijven. Ook de laatste zorg, door naasten gegeven, kan goede herinneringen schenken.

Tijdens en na de opname schenken wij aandacht aan het evalueren van de zorg. Indien het mogelijk is en niet te vermoeiend vragen wij aan onze bewoners medewerking aan een tevredenheidonderzoek.

In overleg met de bewoner wordt een zorgplan opgesteld zodat duidelijk is welke zorg door wie wordt gegeven en welk doel de zorg heeft. Wensen, behoeften of gewoonten van de bewoner zijn prioriteit bij het opstellen van het zorgplan. Regelmatig zal het zorgplan met de bewoner en/of de naaste (wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd worden om de zorgverlening actueel te kunnen afstemmen op de zorgvraag.

Het leven loslaten

Het kan goed zijn om samen met de naasten te spreken over de laatste fase van het leven. Wensen en rituelen kunnen een belangrijke plaats hebben in het proces van afscheid nemen. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn bijvoorbeeld: het waken, de ziekenzalving of ziekenzegen, de laatste zorg en de laatste kleding. De verpleegkundigen of geestelijk verzorger kunnen u hierbij desgewenst ondersteunen.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder